Velkommen til Café Bragernes!

I forbindelse med Covid 19, og smittefare oppfordrer vi våre gjester til å lese informasjon som er plassert utenfor og i restauranten. Som generell regel skal alle gjester holde en meters avstand, men gjester som er i familie eller annen nær relasjon må selv vurdere om de kan sitte samlet og ikke forholde seg til avstandsbestemmelsene. Vi har tillit til at alle forholder seg til smittefare på en ansvarsfull måte. Vårt personale har fått opplæring i smittevern og bestreber seg på å kontinuerlig holde overflater og kontaktpunkt rene. Skulle du være i tvil om hvilke smittevernregler som gjelder ta kontakt med en av oss og spør.

Vennlig hilsen oss i Caféen